Posiedzenie Rady Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2019

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej.  W posiedzeniu uczestniczył Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala, jak również lek. Andrzej Gwiazdowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Renata Zoń Główna Księgowa, członkowie Rady Społecznej i przedstawiciele związków zawodowych.

Obradom przewodniczył Mieczysław Uryga Starosta Limanowski.

Głównymi punktami dzisiejszego posiedzenia były następujące tematy:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do Planu Finansowego i Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego przekazania dwóch ambulansów sanitarnych do zbiorów muzeum ratownictwa medycznego w Krakowie.  

Rada jednogłośnie przyjęła obydwie uchwały.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie