Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Szpitala Powiatowego w Limanowej!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

W dniu wczorajszym odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia dla Szpitala Powiatowego w Limanowej.  Poprzedziło ją poświęcenie dwóch karetek oraz nowoczesnego tomografu komputerowego.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili m.in. Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, posłowie na Sejm RP  –Urszula Nowogórska oraz Wiesław Janczyk, jak również Senator Jan Hamerski. Wśród zaproszonych był również pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Józef Leśniak Wicewojewoda Małopolski,  jak również przedstawiciele władz powiatowych: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Agata Zięba Wicestarosta, członkowie zarządu i radni powiatowi wraz z panią Ewą Filipiak Przewodniczącą Rady Powiatu Limanowskiego.  

Kolejni zacni goście to m.in. Halina Kutaj - Wąsikowska Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, Jarosław Foremny Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, lek. Anna Kot Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy OIL w Krakowie oraz Tadeusz Wadas Prezes Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wśród gości nie zabrakło burmistrzów i wójtów terenu powiatu limanowskiego, jak również dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W uroczystościach uczestniczyli również członkowie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz dyrektorzy Szpitali z terenu województwa małopolskiego. Liczne grono gości stanowił personel szpitala, w tym kadra zarzadzająca: lek. Andrzej Gwiazdowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, pani mgr inż. Cecylia Kochańczyk Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Główna Księgowa – pani Renata Zoń oraz pani Bożena Bugajska Przełożona Pielęgniarek limanowskiej placówki.

 

Spotkanie rozpoczął Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala. Witając zgromadzonych gości skierował szczególne słowa podziękowania dla Pani Minister oraz Wojewody i Wicewojewody Małopolskiego. Jak mówił: „W ciągu ostatnich miesięcy nasz szpital uzyskał ze strony Rządu RP dotację celową z rezerwy budżetu Państwa na zakup nowego tomografu komputerowego oraz ambulansów ratunkowych i transportowych dla potrzeb ratownictwa medycznego. To było dla nas olbrzymie wsparcie i mamy nadzieję, że ten nowo zakupiony sprzęt będzie służył pacjentom Szpitala długie lata”.

Dodał również, iż „z ogromną radością przyjęliśmy od Pana Józefa Leśniaka informację, że Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki przyznał ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kwotę miliona złotych. Zdecydowane działanie szpitala, szybka decyzja Członków Zarządu i Państwa Radnych co do partycypacji w kosztach zakupu oraz sprawne działania służb Pana wojewody  i dostawcy sprzętu doprowadziły do tego, że nowy tomograf komputerowy już pracuje dla pacjentów Szpitala. Podobnie jest z zakupem ambulansów medycznych. Rocznie nasze karetki przejeżdżają po kilkaset tysięcy kilometrów w ciężkim, górzystym terenie. Zatem kilka lat i samochody te należy zmieniać. Koszt zakupów inwestycyjnych to dla Szpitala duży ciężar finansowy.  Dlatego każde środki zewnętrzne, które uda się pozyskać powodują, że rośnie poziom szpitalnych usług, bo po prostu środki własne możemy przeznaczyć na inne cele”.

Dużą cześć swojej wypowiedzi Dyrektor poświęcił  uzyskaniu certyfikatu przez Szpital. Jak stwierdził: „Poddanie się ocenie przez zewnętrznych profesjonalistów weryfikuje nasze wcześniejsze sądy i sposoby działania. Akredytacja służy temu, żeby nie popełniać błędów, które kiedyś popełnili już inni. Żeby każdy pracownik Szpitala wiedział jakie działania podjąć w konkretnej sytuacji. Bo to przekłada się na komfort pracy, efektywność pracy i bezpieczeństwo pacjentów. W Polsce mamy ponad 1 000 szpitali, a akredytację posiada 221. Te liczby świadczą, że limanowski szpital należy do elity. Dla mnie jako Dyrektora to przede wszystkim potwierdzenie faktu, iż pracownicy Szpitala -  moi pracownic y- to ludzie którzy ciągle się uczą, chcą zdobywać nowe doświadczenia, chcą poprawiać swoje kwalifikacje i umiejętności. Zawsze podkreślałem, że mam szczęście kierować bardzo dobrym zespołem pracowników. Trudne sytuacje, które przez lata były udziałem limanowskiego szpitala sprawiły, że powstała i zafunkcjonowała grupa ludzi, dla których Szpital jako miejsce pracy jest faktyczną wartością. Pozytywna ocena certyfikacyjna jest przede wszystkim pozytywną oceną ich pracy i zaangażowania. Dlatego także i z tego miejsca chciałbym pracownikom Szpitala serdecznie podziękować – Szpital może dobrze funkcjonować jedynie wtedy gdy ma dobrych, oddanych kompetentnych pracowników i limanowski szpital takich pracowników ma”.

Rangę wyróżnienia jakim jest akredytacja wielokrotnie podkreślała również Pani minister Józefa Szczurek – Żelazko. Jak stwierdziła ”jest to wyjątkowy wysiłek, aby zdobyć to wyróżnienie. Z roku na rok coraz ciężej jest uzyskać odpowiednią liczbę punktów, które kwalifikowały by szpital do uzyskania tego elitarnego wyróżnienia.  Rzeczywiście w Polsce około 20% szpitali kwalifikuje się do jego otrzymania”. Pani Minister zwróciła się również do pracowników z podziękowaniem za ich pracę, gdyż – jak stwierdziła -  „to nie sprzęt, czy nowoczesne budynki stanowią o sukcesie szpitala ale właśnie ludzie pracujący w placówce. Swoje podziękowania Pani Minister skierowała również do Dyrekcji Szpitala - za nadawanie odważnych kierunków rozwoju limanowskiego szpitala oraz do władz powiatu limanowskiego –  przede wszystkim za wspieranie działań Dyrekcji oraz pomoc finansową.

To właśnie Pani Minister oraz Pani Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości dokonały symbolicznego przekazania Certyfikatu Akredytacyjnego na ręce Marcina Radziety Dyrektora Szpitala oraz lek. Andrzeja Gwiazdowskiego Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W dalszej części uroczystości wręczono nadane przez Ministra Zdrowia Odznaki Honorowe dla zasłużonych pracowników szpitala.

Odznaczenia honorowe  - Za zasługi dla Ochrony Zdrowia – otrzymali: Maria Ślazyk, Maria Tomasik, Bogumiła Bieda, Ewa Dębska, Jolanta Kulig, Anna Młynarczyk, Bogumiła Sternal, Zbigniew Sułkowski, Ludwik Szewczyk, Genowefa Skrzekut, Lidia Oleksy, lek. Ewa Rakoczy, Piotr Zoń, Józefa Załubska, Marta Wątroba, Zofia Stachowicz, Krzysztof Stach, Anna Biedroń, Małgorzata Cabała, Maria Ćwik, Ewa Haus, Gabriela Kaptur, Edward Kowalski, Danuta Matląg, Barbara Mrożek.

 

Ponadto wręczone zostały podziękowania - Za szczególny wkład w uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego – które otrzymali:

Andrzej Gwiazdowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Cecylia Kochańczyk Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Bożena Bugajska Przełożona Pielęgniarek, Danuta Matląg Pielęgniarka Epidemiologiczna, Justyna Sołtys Pielęgniarka Epidemiologiczna, Grzegorz Biernat Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji, Lucyna Jankowska Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości, Bożena Golonka Pielęgniarka Koordynująca Pracę Poradni Specjalistycznych, Ewa Zborowska Asystentka Dyrektora, Dariusz Wójtowicz  Koordynator Systemów Informatycznych, Zofia Kowalska Kierownik Zespołu Pracowni Laboratoryjnych, Zofia Więcław Kierownik Pracowni Analitycznej, Aleksandra Lupa Węgrzyn Z-ca Kierownika Apteki Szpitala, Bernadeta Wąchała Kierownik Centralnej Sterylizacji, Wiesława Bubula Kierownik Sekcji Żywienia, Monika Banach Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej, Piotr Gawlas Kierownik Zespołu Pracowni Techniki Obrazowej, Tadeusz Sikoń z-ca Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Janusz Chodorowski  - Przewodniczący Zespołu ds. analizy zgonów, Janusz Stokłosa Przewodniczący Zespołu ds. zakażeń szpitalnych, Przemysław Godek - Przewodniczący Zespołu ds. analizy przebiegu i skutków znieczuleń, analizy skutków zabiegów operacyjnych, analizy częstości i skuteczności podjętych czynności zabiegów reanimacyjnych, Jacek Migał Przewodniczący Zespołu ds. kontroli dokumentacji medycznej, Aleksy Drożdż Przewodniczący Zespołu ds. oceny przyjęć i wypisów pacjentów, Ewa Rakoczy Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ewa Sarota - Olesiak Kierownik Oddziału Noworodkowego i Patologii Noworodka, Iwona Orzeł –Żurek Kierownik Oddziału Chorób Dzieci, Danuta Warszawska-Głąb Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej, Maciej Malczewski Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Zygmunt Chaja Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Leszek Pieniążek Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Tomasz Idzik Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Artur Kalita Kierownik Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej, Adam Ryś Kierownik Oddziału Pulmonologii, Bartosz Grochowski Kierownik Bloku Operacyjnego, Maria Bugajska Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Agnieszka Kunicka - Mamak Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Elżbieta Lis Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Zofia Oleksy Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Dzieci, Barbara Wąs - Tenerowicz Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii, Maria Sołtys Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej, Anna Kubica Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego, Janina Bednarczyk Pielęgniarka Oddziałowa Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Krystyna Maśnica Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bogumiła Stanisz Pielęgniarka Oddziałowa Oddz. Noworodkowego i Patologii Noworodka, Leszek Wróbel Kierownik Sekcji Higieny.

W dalszej części obchodów Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala wraz z Mieczysławem Urygą Starostą Limanowskim wręczyli podziękowania dla Pani Józefy Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Panu Piotrowi Ćwik Wojewodzie Małopolskiemu, Józefowi Leśniakowi Wicewojewodzie Małopolskiemu oraz pani Halinie Kutaj- Wąsikowksiej Dyrektor CMJ w Krakowie.  

Ponadto, na ręce pana Jerzego Pawłowskiego Dyrektora ds. klientów kluczowych  firmy Siemens sp. z o.o. złożyli słowa podziękowania dla całego zarządu firmy Siemens, za sprawne przeprowadzenie procesu demontażu starego oraz montażu nowoczesnego aparatu do wykonywania badań tomografii komputerowej.   

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości oraz treść listów gratulacyjnych od pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, pani Elżbiety Fryźlewicz - Chrapisińskiej Dyrektor MOW NFZ,  pana Roberta Stępnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Tomasza Prystackiego Prezesa Zarządu Fresenius Medical Care, Jana Skrzekuta Wójta Gminy Limanowa oraz Pawła Ptaszka Wójta Gminy Tymbark.

Zapraszamy do fotogalerii.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie