Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Szpitalny Oddział Rehabilitacji

Kierownik NZOZ

mgr Rafał Stabrawa

specjalista fizjoterapii

Lekarze:

lek. Jadwiga Wilkowska - lekarz rehabilitacji specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lek. Ewa Svejda-Hutnikiewicz - lekarz chorób wewnętrznych specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

 

Piel. Oddziałowa:

mgr Renata Ziobrowska

 

Fizjoterapeuci:

mgr Anna Dara-Pietrzak

mgr Joanna Michalczewska

mgr Joanna Rolka

mgr Anita Tokarz

mgr Dorota Turska-Chudy

mgr Aneta Wilk-Sułkowska

mgr Marcin Zarzycki

lic. Agata Hybel

lic. Monika Pawlik-Krzyściak

 

Charakterystyka oddziału:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RehStab” - Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, na IV piętrze.

Dysponuje 36 łóżkami stacjonarnymi. Pacjenci korzystający ze świadczeń rehabilitacyjnych, przebywają w Oddziale w zależności od jednostki chorobowej od 3 do 6 tygodni.

Stały nadzór nad całym przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapewniają lekarze, specjaliści: rehabilitacji, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych. Nasi pacjenci mogą również korzystać z pomocy oraz porad psychologa i logopedy.

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje wysoko wykwalifikowana kadra magistrów rehabilitacji. Wszyscy fizjoterapeuci mają obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w specjalistycznych kursach, zjazdach i kongresach i ustawiczne samokształcenie. Każdy pacjent ma zagwarantowaną indywidualną terapię według najwyższych standardów. Umożliwia to maksymalne skrócenie czasu leczenia:

 

Naszą naczelną dewizą jest świadczenie usług rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie zgodnie z regułami sztuki medycznej.

 

PRZYGOTOWUJEMY PACJENTÓW PRZED ZABIEGIEM WSZCZEPIENIA ENDOPROTEZ STAWÓW BIODROWEGO I KOLANOWEGO!!!
 

Usprawniamy pacjentów międzynarodowymi metodami, uznanymi w świecie:

Ponadto:

Lokalizacja: IV piętro budynku głównego szpitala.

Strona WWW: www.rehstab.pl