Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Rada społeczna

Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Limanowej została powołana na podstawie Uchwały Nr XI/106/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 lutego 2016r. - w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.

 

W jej sklad wchodzą następujące osoby:

 

Przewodniczący: Mieczysław Uryga

Członkowie:

1.     przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

2.     przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Limanowskiego