Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zakup sprzętu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Zakup sprzętu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego  jest  jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego  przez  Zarząd Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

15 września 2020
Przejdź do - Szpital zatrudni lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

Szpital zatrudni lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

Szpital Powiatowy w Limanowej zatrudni:

  1. Specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  2. Pediatrów do pracy w POZ,
  3. Lekarzy internistów do pracy w SOR i oddziale chorób wewnętrznych,
  4. Lekarzy do pracy w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  5. Diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej.

Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szpitala tel: 18/ 33-01-780.

4 września 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:
Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20.

9 września 2020
Przejdź do - Uroczystości odpustowe

Uroczystości odpustowe

Jak co roku, w sierpniu podczas Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu oraz we wrześniu w trakcie uroczystego odpustu w Sanktuarium pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, zostały odprawione Msze Święte w intencji służby zdrowia.

22 września 2020

Szpitalny ośrodek zdrowia przystąpił do Ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.

Projekt zakłada wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią. To właśnie identyfikacja Pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną jest jednym z najważniejszych celów tego programu. Program realizowany będzie do marca 2022 roku.

Projekt Kordian

15 lipca 2020

Oddaj krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa skierowało apel do Honorowych Dawców Krwi oraz kandydatów na Honorowych Dawców o zgłaszanie się, w celu oddania krwi, do wybranego oddziału terenowego RCKiK lub bezpośrednio do Centrum na ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.

6 lipca 2020
Przejdź do - Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W dniu wczorajszym marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Marta Malec-Lech i Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego wręczyli symboliczne czeki w ramach Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na ręce przedstawicieli placówek medycznych z obszaru tarnowskiego i sądeckiego. Czek otrzymał również Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

25 czerwca 2020