Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Standardowe warunki pobierania materiału do badań

Standardowe warunki pobierania materiału do badań analitycznych

Pobieranie moczu do badań bakteriologicznych

Pobieranie próbek kału do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella

Zlecenie do pracowni bakteriologicznej w szpitalu powiatowym w limanowej