Szpitalny Oddział Ratunkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   ORDYNATOR ODDZIAŁU

   lek. Tadeusz SIKOŃ

    chirurg, specjalista medycyny ratunkowej

 

 

 

   PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

    mgr Krystyna MAŚNICA

 

 

 

 

   KOORDYNATOR ZESPOŁÓW
  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

    Andrzej BURNAGIEL

 

 

 

Lekarze:

dr n. med. Aleksandra KAMENCZAK - specjalista chorób wewnętrznych, toksykologii

lek. Anna WĄTOR - BRZEZIŃSKA - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata ZAWIŚLAK - KARECKA – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Błażej GŁOWICKI - specjalista kardiolog

lek. Artur BIELAK - specjalista medycyny ratunkowej

lek. Kristian MORAWSKI - w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

 

 

 Kontakt:

Rejestracja:  18/ 33-01-795

Dyżurka lekarska – internistyczna: 18/ 33-01-700 w. 845

Dyżurka lekarska – chirurgiczna: 18/ 33-01-700 w. 846

Izba przyjęć – internistyczna: 18/ 33-01-700 w. 858

Izba przyjęć – chirurgiczna: 18/ 33-01-700 w. 859

Opieka Całodobowa: 18/ 33-72-075

 

Charakterystyka oddziału:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań, zatruć, urazów u dorosłych i dzieci przywożonych do szpitala przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do szpitala osobiście.

 

Oddział posiada wyodrębnione obszary zadaniowe:

1. segregacji i przyjęć, gdzie dokonuje się m. in. rejestracji i przyjęcia chorego w stanach zagrożenia życia, udziela się informacji rodzinom poszkodowanym;

2. resuscytacyjno - zabiegowy dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych;

3. obserwacji, gdzie przebywają pacjenci wymagający krótkotrwałej obserwacji w celu wstępnej diagnostyki i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu oraz chorzy po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym;

4. intensywnej terapii - krótkotrwała intensywna terapia w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;

5. ambulatoryjno - konsultacyjny, w którym udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich;

6. diagnostyczno-laboratoryjny, gdzie dokonywana jest wstępna diagnostyka (USG, TK, RTG, badania laboratoryjne);

 co pozwala personelowi medycznemu na sprawne podejmowanie działań, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia.

 

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą umożliwiającą monitorowanie parametrów życiowych oraz wczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną, obrazową i endoskopową.

 

Lokalizacja: parter szpitala

 

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają Zespoły Ratownictwa Medycznego:

1. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Limanowa ul. Piłsudskiego 61,  pełniący dyżur przez całą dobę.

 

2. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Limanowa ul. Piłsudskiego 61,  pełniący dyżur przez całą dobę.

 

3. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2,  pełniący dyżur przez całą dobę.

 

4. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2,  pełniący dyżur codziennie w godzinach od 7.00 do 23.00.
5. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego,  Kamienica remiza OSP, pełniący dyżur przez całą dobę.
6. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego, Wilkowisko remiza OSP, pełniący dyżur przez całą dobę.

 


   Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

 

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer:

999 lub 112

WAŻNE!

Wizyta w SOR powinna mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

W innych przypadkach należy udać się do lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00. Jeżeli choroba wystąpi w godzinach nocnych, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę, niedzielę lub święto, można skorzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanej w dyżurnym ambulatorium.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który ukazuje jak wygląda przykładowy dzień z życia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w naszym szpitalu.