Szpitalny Oddział Rehabilitacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik NZOZ

mgr Rafał Stabrawa

specjalista fizjoterapii

Lekarze:

lek. Jadwiga Wilkowska - lekarz rehabilitacji specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lek. Ewa Svejda-Hutnikiewicz - lekarz chorób wewnętrznych specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

 

Piel. Oddziałowa:

mgr Renata Ziobrowska

 

Fizjoterapeuci:

mgr Anna Dara-Pietrzak

mgr Joanna Michalczewska

mgr Joanna Rolka

mgr Anita Tokarz

mgr Dorota Turska-Chudy

mgr Aneta Wilk-Sułkowska

mgr Marcin Zarzycki

lic. Agata Hybel

lic. Monika Pawlik-Krzyściak

 

Charakterystyka oddziału:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RehStab” - Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, na IV piętrze.

Dysponuje 36 łóżkami stacjonarnymi. Pacjenci korzystający ze świadczeń rehabilitacyjnych, przebywają w Oddziale w zależności od jednostki chorobowej od 3 do 6 tygodni.

Stały nadzór nad całym przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapewniają lekarze, specjaliści: rehabilitacji, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych. Nasi pacjenci mogą również korzystać z pomocy oraz porad psychologa i logopedy.

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje wysoko wykwalifikowana kadra magistrów rehabilitacji. Wszyscy fizjoterapeuci mają obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w specjalistycznych kursach, zjazdach i kongresach i ustawiczne samokształcenie. Każdy pacjent ma zagwarantowaną indywidualną terapię według najwyższych standardów. Umożliwia to maksymalne skrócenie czasu leczenia:

 

Naszą naczelną dewizą jest świadczenie usług rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie zgodnie z regułami sztuki medycznej.

 

PRZYGOTOWUJEMY PACJENTÓW PRZED ZABIEGIEM WSZCZEPIENIA ENDOPROTEZ STAWÓW BIODROWEGO I KOLANOWEGO!!!
 

Usprawniamy pacjentów międzynarodowymi metodami, uznanymi w świecie:

 • Mc Kenzie –to system diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn ,oparty na znajomości wzorców bólowych i analizie zachowania się objawów, zarówno w wywiadzie jak i w badaniu przedmiotowym
 • Cyriax - metoda diagnostyczno lecznicza oparta o znajomość patologicznych wzorców klinicznych, pozwala zróżnicować i zastosować równocześnie dopasowane leczenie dla wielu patologii, m.in.: przepukliny dyskowe, zapalenia ścięgien, wolne ciałko stawowe, mechaniczne  (przeciążeniowe) zapalenia stawów, niestabilności więzadłowe, i.t.d. 
 • PNF - neurofizjologiczny kompleks systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. 
 • NDT – rozwojowa biomechaniczna i neurofizjologiczna terapia skierowana na osiągnięcie normalnej funkcji poprzez odbudowanie kontroli posturalnej oraz selektywnego, kontrolowanego ruchu
 • NAP - Neuromuscular (Arthro)skelettal Plasticity (Nerwowo mięśniowa i stawowo szkieletowa plastyczność). N.A.P. łączy koncepcję tradycyjnej terapii manualnej, zajmującej się biomechaniką stawów z neurofizjologią. Celem terapii jest zapobieganie i eliminowanie zaburzeń strukturalnych spowodowanych między innymi przez nieprawidłowy tryb życia. Analiza ruchu jest podstawą N.A.P., co umożliwia pacjentowi i jego rodzinie eliminowanie ograniczeń na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym.
 • Metoda Mulligana – metoda diagnostyczno-terapeutyczna, której celem jest ograniczenie dolegliwości bólowych, polegająca na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Zakłada, że zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.
 • Kinesiotaping - to metoda terapeutyczna stosowana w leczeniu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych i układu mięśniowo-szkieletowego. Jej istotą jest ocena patologii w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, a następnie zastosowanie taśmy K-Active Tape w rehabilitacji bólu przewlekłego, stanów zapalnych, osłabienia siły mięśniowej,  obrzęków i innych schorzeń.
 • Terapia Thera Band – wykorzystuje w swej koncepcji taśmy, służącedo wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy koordynacji. Używane często w schorzeniach neurologicznych oraz korekcji wad postawy.
 • Terapia manualna wg Kaltenborna -  Metoda Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjenth, zawierająca całościowy system badania i leczenia pacjentów zortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu .

Ponadto:

 • Kinezyterapia – pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm.
 • Fizykoterapia – polega na oddziaływaniu na organizm bodźcami fizycznymi wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami. Wykonywane w naszym oddziale zabiegi to: elektroterapia magnetoterapia, ultradźwięki i jonoforeza, laseroterapia (skaner i punktowa)
 • Hydroterapia  - (wodolecznictwo) jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody.
 • Krioterapia miejscowa
 • Ciepłolecznictwo
 • Inhalacje
 • Masaże:

Lokalizacja: IV piętro budynku głównego szpitala.

Strona WWW: www.rehstab.pl